Daytona 675 od VIN 381275 do VIN 564947 (posledných 6 číslic VIN)