Speed Triple R od VIN 735337 (posledných 6 číslic VIN)