Street Triple R do VIN 560476 (Posledných 6 číslic VIN)