Street Triple R od VIN 560477 do VIN 806645 (Posledných 6 číslic VIN)