Street Triple R od VIN 806646 do VIN 982751 (Posledných 6 číslic VIN)