Street Triple RS od VIN 800262 do VIN 965682 (Posledných 6 číslic VIN)