Tiger 1050 od VIN 287504 do VIN 570058 (Posledných 6 číslic VIN)