Tiger 1050 Sport od VIN 570059 do VIN 750469 (Posledných 6 číslic VIN)