Tiger 800 XRX od VIN 674842 do VIN 855531 (Posledných 6 číslic VIN)