Tiger 800 XRT od VIN 674842 do VIN 855531 (Posledných 6 číslic VIN)